Wykaz ekspertów w ramach projektu pn.: ”Wsparcie systemu lubuskich innowacji”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 29 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach projektu pn.: ”Wsparcie systemu lubuskich innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś. 1 Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2. Rozwój przedsiębiorczości.