Jaka przyszłość przed lubuską gospodarką? Marszałek spotkała się z przedsiębiorcami w Gorzowie

W piątek, 9 grudnia 2022 r., marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedsiębiorcami z Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji gospodarczej województwa.
Marszałek wstępnie podsumowała mijający rok pod względem funkcjonowania gospodarki w Lubuskiem. – Kryzys energetyczny i wojna wpływają na niekorzystną sytuację makroekonomiczną dla nas wszystkich. Uderzają w budżety samorządowe i rodzinne. Patrzymy z trwogą na to, co dzieje się w finansach publicznych. Można powiedzieć, że to rewolucja, jeśli chodzi o budżety samorządowe. Ale staramy się robić swoje – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Przedsiębiorcy i członkowie rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej usłyszeli też o przygotowaniach do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Elżbieta Anna Polak zachęcała ich do zgłaszania projektów, które nie znalazły się w tym dokumencie, a wpisują się w kierunki Polityki Spójności. Omówiła nowy program Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego na lata 2021-2027, który 7 grudnia został zatwierdzony przez Komisję Europejską: – W historii lubuskiego samorządu to największa alokacja: 915 mln euro! – zaznaczyła Elżbieta Anna Polak.
Marszałek mówiła przedsiębiorcom także o istotnych inwestycjach w regionie: – Planujemy w przyszłym roku zakończyć budowę Parku Technologii Kosmicznych, będziemy również budować wzorcowy, energooszczędny budynek pasywny. Tam, w Nowym Kisielinie, będzie siedziba departamentów funduszowych, z którymi jesteście zaprzyjaźnieni. Z ważniejszych zadań, które będą realizowane na północy województwa, warto powiedzieć o Centrum Usług Wspólnych – nowej instytucji, która będzie realizowała wspólne zakupy dla jednostek samorządu województwa, będziemy tam dopraszać również gminy, inne samorządy. Inteligentne wsparcie, cyfryzacja będzie miała tam kluczowe znaczenie. Musimy zakończyć realizację tej inwestycji w przyszłym roku – to jest łącznie ponad 70 milionów. Będą też kolejne inwestycje w szpitalu – wyjaśniła marszałek.

FEWL 2021-2027 to 10 priorytetów

  1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki to 97 346 294 euro
  2. FE na zielony rozwój Lubuskiego – 184 972 358 euro
  3. FE na rozwój mobilności miejskiej w regionie – 65 078 372 euro
  4. FE na dostępność komunikacyjną Lubuskiego – 111 646 307 euro
  5. FE na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej – 73 659 388 euro
  6. FE na wsparcie obywateli EFS+ – 239 187 565 euro
  7. FE na rozwój lokalny kierowany przez społeczność EFS+ – 13 259 821 euro
  8. FE dla lokalnego lubuskiego – 93 024 595 euro
  9. Pomoc techniczna EFRR – 26 004 083 euro
  10. Pomoc techniczna EFS+ – 10 662 433 euro
Razem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Lubuskie otrzyma 651 731 397 euro, a w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + 263 109 819 euro. – Będziemy robić konsultacje, żebyście mogli popatrzeć, co można sfinansować, w jakich działaniach są największe środki. Wachlarz jest naprawdę okazały: innowacyjny, inteligentny rozwój regionu, zielona gospodarka, cyfryzacja, alternatywne źródła energii, inwestycje energooszczędne, poprawa dostępności transportowej i teleinformatycznej. Nasz budżet, który rozpisujemy na lata, dokładnie się w to wpisuje. W przyszłym roku robimy dokumentację na inkubator dla młodych i lubuską sieć innowacyjnych startupów – powiedziała przedsiębiorcom marszałek Elżbieta Anna Polak.
– Chcielibyśmy wykorzystać to spotkanie, aby porozmawiać o sytuacji gospodarczej, najbliższych planach samorządu i na styku z organizacjami okołobiznesowymi – powiedział prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. Przedstawił skład i działalność ZIPH oraz realizowane projekty i plany na 2023 rok. Opowiedział także o Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości, które zajmuje się np. finansowaniem przedsięwzięć rozwojowych.

– Jestem osobiście pod wielkim wrażeniem, ponieważ taka instytucja, która bierze sprawy w swoje ręce, łączy biznes z nauką, do tego organizacje pozarządowe, wyręcza trochę nas, samorząd wojewódzki. O to chodzi, żebyśmy byli partnerami i wspólnie dawali moc dla regionu – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak o działaniach ZIPH.

W spotkaniu uczestniczył także członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.

W trakcie dyskusji przedsiębiorcy pytali o możliwość wydłużenia okresu realizacji unijnych projektów do końca 2024 r., zwrócili uwagę, że pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mają możliwości uczestniczenia w szkoleniach finansowanych z Funduszy Europejskich. Zaproponowali też powołanie biznesowo-samorządowego zespołu, który mógłby spełnić funkcję doradczą w pracach nad uszczegółowieniem programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027. Poruszono także kwestię zatrudnienia uchodźców z Ukrainy, którzy często mają bardzo dobre wykształcenie, ale przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z ich potencjału ze względu choćby na problemy z nostryfikacją dyplomów.

Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że na razie Komisja Europejska nie zgadza się na wydłużenie okresu realizacji projektów z UE, choć już we wrześniu marszałkowie województw podjęli stanowisko ws. wydłużenia przynajmniej o rok okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych tej perspektywy finansowej. Ale zwróciła uwagę, że apel trzeba ponowić w przyszłym roku, bo powody do takiej decyzji są, m.in. skutki pandemii, wojny w Ukrainie czy kryzysu klimatycznego. Marszałek pozytywnie odniosła się do powołania biznesowo-samorządowego zespołu doradczego.

Kolejną ważną okazją do rozmów będzie Gospodarcza Inauguracja Roku, którą Izba planuje zorganizować 25 stycznia 2023 r.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI