Modułowa energetyka atomowa to wsparcie dla zielonej transformacji energetycznej

Zespół roboczy ds. rozwoju modułowej energetyki atomowej jako wsparcia dla zielonej transformacji energetycznej – już działa! W pierwszym spotkaniu wziął udział członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.

W środę, 14 grudnia 2022 r. członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński uczestniczył w pierwszym spotkaniu Zespołu roboczego ds. rozwoju modułowej energetyki atomowej jako wsparcia dla zielonej transformacji energetycznej, który w listopadzie 2022 r. został powołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rola modułowych reaktorów jądrowych SMR

Podczas posiedzenia Zespołu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze omówiono plan pracy niniejszego ciała opiniodawczo – doradczego, a także rolę, jaką może w przyszłości odegrać energetyka rozproszona oparta na nowoczesnych małych modułowych reaktorach jądrowych SMR.

Small Modular Reactors mają być odpowiedzią dla energetyki rozproszonej, tworząc bazę w postaci dyspozycyjnych, stabilnych i bezpiecznych źródeł energii, mogących wspierać dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej, aktualnie wymagającej zabezpieczenia w źródłach konwencjonalnych, często wykorzystujących paliwa kopalne.

Po to, by zwiększyć lokalne bezpieczeństwo energetyczne

Modułowe reaktory atomowe to również rozwiązanie dla przemysłu energochłonnego, możliwość zasilania obszarów odizolowanych wymagających stabilnych dostaw energii, zwiększając w ten sposób lokalne bezpieczeństwo energetyczne.

Brak emisyjności, wieloletni cykl pracy, niski koszt energii

Źródła SMR będą charakteryzowały się brakiem emisyjności, wieloletnim cyklem pracy, niskim kosztem produkowanej energii w dłuższej perspektywie czasowej, dodatkowo powodując skok technologicznych w sektorze energetycznym oraz regionalne ożywienie gospodarcze.

Istotną rolą niniejszych reaktorów to możliwość równoważenia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (m.in. farm wiatrowych, fotowoltaicznych),
w momencie zmniejszonych cyklów produkcji energii z OZE, wynikających z ich sprawności czy obecnych warunków pogodowych, które dla źródeł SMR nie mają większego znaczenia.

W Zespole samorządowcy, naukowcy…

Zespół roboczy ds. rozwoju modułowej energetyki atomowej zrzesza w swoim składzie przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego oraz jednostek podległych, kadrę naukową współpracująca z sektorem energetycznym, a także delegatów stowarzyszeń gospodarczych.

Przewodniczącym Zespołu został dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ –  dyrektor Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, od wielu lat współpracujący z sektorem energetycznym m.in. pod kątem biznesowego wykorzystania nowoczesnych systemów magazynowania energii.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI