Lubuska Rada Samorządowa o dotacjach dla gmin i powiatów na 2023 rok

Członkowie Lubuskiej Rady Samorządowej spotkali się w celu wypracowania rekomendacji dla Zarządu Województwa dotyczących podziału Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

Obradom, które odbyły się w środę, 25 stycznia 2023 r. przewodniczył Marek Cebula – przewodniczący Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, burmistrz Krosna Odrz. Zarząd województwa reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Platforma dialogu samorządowego

Lubuska Rada Samorządowa jest organem opiniodawczo-doradczym zarządu województwa. To inicjatywa oddolna Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Rada m.in. rekomenduje samorządowi województwa podział pomocy finansowej dla JST w ramach tzw. Lubuskiego Funduszu Samorządowego. I to właśnie podział środków w ramach LFS był głównym tematem środowych obrad.

Rozmawiano o 6 mln zł dotacji na 2023 rok

Przypomnijmy, że w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego gminy lub powiaty mogą otrzymać z budżetu Województwa Lubuskiego wsparcie w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Podczas posiedzenia rozmawiano o 6 mln zł dotacji na rok 2023. Rada podjęła stanowisko, w którym rekomenduje, aby środki na pomoc finansową dla JST rozdzielić w formule konkursowej, zgodnie z regulaminem, którego wzór LRS przyjęła jeszcze we wrześniu ubiegłego roku.

Zgodnie z propozycją, gmina mogłaby otrzymać od 50 do 250 tys. zł, przy minimalnym wkładzie własnym stanowiącym min. 10%. Wnioski gmin będą oceniane także pod kątem merytorycznym, rzetelności finansowej, wpisywania się w realizacje celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 oraz sytuacji finansowej gmin.

W rozmowach Lubuskiej Rady Samorządowej udział wzięli także radni województwa: Sebastian Ciemnoczołowski, Zbigniew Kołodziej, Kazimierz Łatwiński, Beata Kulczycka i Sławomir Muzyka.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI