Spotkania informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców i Ścieżka SMART w ramach FENG” w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze

Spotkania informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców i Ścieżka SMART w ramach FENG” w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć pieniądze na rozwój przedsiębiorstw, w szczególności na wzmacnianie zdolności badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacji.

O spotkaniu

Podczas spotkań omówimy:

 • założenia Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027;
 • partnerstwo publiczno-prywatne;
 • usługę Innopoint;
 • założenia regulaminu konkursu w ramach działania „Ścieżka SMART” z 1 Priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, w tym m.in.:
 • kto może starać się o dofinansowanie;
 • najważniejsze zapisy i kwestie regulaminu;
 • kryteria wyboru projektów.

Dla kogo

Zapraszamy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem na rozwój przedsiębiorstw i wdrażanie innowacji opartych na wynikach prac B+R.

Kiedy i gdzie

 • w poniedziałek 27 lutego 2023 r. od 11:00 do 13:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Władysława Sikorskiego 107 (sala szkoleniowa nr 216, II piętro).
 • we wtorek 28 lutego 2023 r. od 10:00 do 12:00 w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

Jak się zgłosić

 • dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim – wypełnij formularz.
 • dot. spotkania w Zielonej Górze – wypełnij formularz.

Ważne!

 • Na zgłoszenia na spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim czekamy do 24 lutego 2023 r.,
 • Na zgłoszenia na spotkanie w Zielonej Górze czekamy do 27 lutego 2023 r.
 • Jeśli masz pytania w sprawie spotkań, zadzwoń: 68 4565 480, -499.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Zespół Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w spotkaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia spotkania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w spotkaniu, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia spotkania.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/