Polska zacieśnia współpracę gospodarczą z Republiką Korei

Porozumienie o współpracy w zakresie promocji handlu i inwestycji, w tym w szczególności wymiany handlowej, promocji inwestycji i współpracy przemysłowej, podpisali dziś w Warszawie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz koreański minister handlu, przemysłu i energii Chang-Yang Lee.

Minister Waldemar Buda podczas ceremonii podpisania porozumień o współpracy pomiędzy polskimi i koreańskimi firmami.

Jestem przekonany, że dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu uda się jeszcze bardziej pogłębić naszą współpracę. Korea jest strategicznym partnerem Polski w wielu obszarach. W 2023 roku przypada 10. rocznica podpisania partnerstwa strategicznego pomiędzy naszymi krajami. Priorytetem jest dla nas współpraca  przy eliminowaniu barier w handlu i pogłębianiu współpracy w zakresie nowoczesnych technologii

– zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Wiceminister Grzegorz Piechowiak dodał:

– W naszym kraju działa prawie 600 podmiotów z kapitałem koreańskim. Korea to jeden z naszych najważniejszych partnerów gospodarczych spoza Europy, o czym świadczą inwestycje koreańskich firm w Polsce.

Przedstawiciele MRiT uczestniczyli także w rozmowach plenarnych delegacji Polski i Korei pod przewodnictwem prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydenta Republiki Korei Yoon Suk-Yeol. Minister Waldemar Buda i wiceminister Grzegorz Piechowiak wzięli także udział w Forum Gospodarczym Korea-Polska współorganizowanym przez PAIH, Federację Przemysłu Koreańskiego i KOTRA Warsaw.

Porozumienie 

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie promocji handlu i inwestycji obejmuje działania w sferze gospodarczej, a w szczególności: wymianę handlową, promocję inwestycji, współpracę przemysłową. Dokument stwarza podstawę do tworzenia wyspecjalizowanych grup roboczych, których zadaniem będzie koordynacja konkretnych obszarów współpracy np. eliminacja barier handlowych. W skład poszczególnych grup roboczych będą wchodzić przedstawiciele administracji rządowej z obu państw, a w razie potrzeby również przedstawiciele firm i organizacji przedsiębiorstw. Szczegółowe zasady współpracy zostaną wypracowane w drodze kontaktów roboczych pomiędzy polskim i koreańskim ministerstwem.

30 porozumień o współpracy pomiędzy polskimi i koreańskimi firmami

Minister rozwoju i technologii Waldemar Budai Chang-Yang Lee minister handlu, przemysłu i energii Korei wzięli także udział w ceremonii podpisywania porozumień o współpracy pomiędzy polskimi i koreańskimi firmami i instytucjami. Łącznie podpisano ponad 30 takich porozumień.

Forum Gospodarcze Korea-Polska 

Minister Waldemar Buda i wiceminister Grzegorz Piechowiak uczestniczyli też w Forum Gospodarczym Korea-Polska współorganizowanym przez PAIH, Federację Przemysłu Koreańskiego i KOTRA Warsaw. Forum poświęcone było polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich i koreańskich władz oraz środowisk biznesowych obu państw. Gośćmi honorowymi byli prezydent Republiki Korei Yoon Suk-yeol oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Polsko – Koreańska współpraca gospodarcza

Republika Korei jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski w Azji zarówno z punktu widzenia wymiany handlowej, jak i współpracy inwestycyjnej. W ostatnich latach odnotowujemy dynamiczny wzrost obrotów handlowych. W 2022 r. osiągnęły one najwyższą wartość w historii – ponad 10 mld dolarów. Republika Korei była największym azjatyckim inwestorem w Polsce w 2021 r. Wartość koreańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce na koniec 2021 r. to 4,5 mld dolarów.

źródło