Zakończyliśmy etap wdrożeniowy projektu Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubuskim

W ramach drugiego etapu realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” wykonane zostały analizy potencjału inwestycyjnego, zdjęcia terenów inwestycyjnych i e-foldery inwestycyjne dla  22 gmin/miast z terenu województwa lubuskiego uczestniczących w części wdrożeniowej projektu.

Analizy maja na celu wskazanie jaki potencjał inwestycyjny posiadają lubuskie gminy/miasta, określić ich deficyty i silne strony w zakresie pozyskiwania inwestora oraz przedstawić ich ofertę inwestycyjną, atuty turystyczne itp. Natomiast zdjęcia zostały wykorzystane do e-folderów, które zawierają podstawowe dane o jst, ich walory turystyczne i inwestycyjne, jak również kontakty dotyczące terenów inwestycyjnych w danej jst. Ponadto prezentują przykładowe tereny inwestycyjne jst uczestniczących w części wdrożeniowej projektu. Dodatkowo zdjęcia i dane z analiz oraz folderów zostaną wykorzystane przez jst do opracowania oferty inwestycyjnej oraz w generatorze ofert inwestycyjnych.