Forum Gospodarcze „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030 – nowe otwarcie”

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów lokalnych do udziału w Forum Gospodarczym TIME pod tytułem „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030 – nowe otwarcie”, które odbędzie się 11 i 12 marca 2024 r. w Warszawie.

Tematyka spotkania będzie poświęcona działaniom na rzecz zdynamizowania tempa rozwoju przedsiębiorstw lokalnych, działających na terenach gmin wiejsko-miejskich i wiejskich oraz nowym regulacjom prawnym dot. energetyki, które pozwolą społecznościom gminnym na radykalne obniżenie kosztów energii (elektrycznej, cieplnej i paliw).

Celem tegorocznego Forum Gospodarczego TIME jest:

·       przedstawienie samorządowcom i przedsiębiorcom możliwości trwałej obniżki kosztów zaopatrzenia w energię przez cyfryzację lokalnych sieci opartych na OZE;

·       wsparcie rozwoju lokalnych sieci telekomunikacyjnych, niezbędnych dla rozwoju lokalnej energetyki, produkcji, handlu, edukacji i usług;

·       pokazanie możliwości rozwoju nowych typów lokalnej działalności gospodarczej w zakresie energetyki i usług cyfrowych;

·       promocja potencjału lokalnej nowoczesnej produkcji towarowej i rolnej opartej na taniej, lokalnie dostępnej energii;

·       pobudzanie inwestycji w lokalną produkcję zielonego wodoru i elektromobilność.

Więcej informacji i rejestracja udziału na stronie internetowej: https://fgtime.pl/

źródło