ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ORAGNIZACJĘ 10 SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Kompleksowa organizacja 10 (dziesięciu) spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego”.

Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe niezbędne dokumenty i formularze znajdują się do pobrania poniżej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2024 r., do godz. 12:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 – szczegóły w zaproszeniu do składania ofert.

PLIKI DO POBRANIA: