Mój Biznes za Granicą – materiały szkoleniowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wraz z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet oraz partnerem ponadnarodowym Business France realizowała w okresie od listopada 2020 r. do grudnia 2023 r. program „Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.

W wyniku prac powstało 6 modułów szkoleniowych wprowadzających do zagadnień związanych z działaniami eksportowymi. Od 1 marca 2024 r. materiały szkoleniowe wypracowane w ramach programu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Polska Agencja Inwestycji i Handlu udostępnia je nieodpłatnie jako efekty projektu Mój biznes za granic pod warunkiem spełnienia warunków licencyjnych.

Materiały wraz z klauzulą licencyjną są dostępne pod linkiem:  

https://www.trade.gov.pl/tagi-rozszerzone/moj-biznes-za-granica-materialy-szkoleniowe .