Pierwsza mapa polskich rozwiązań wspartych AI

Dynamiczny rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji sprawia, że są one wykorzystywane w coraz większej liczbie w firm, a w przyszłości AI może stać się dojrzałą i powszechnie wykorzystywaną technologią w przedsiębiorstwach w Polsce.

AI nabiera tempa w polskich firmach

Inwestycje w sztuczną inteligencję przynoszą nie tylko korzyści finansowe, ale również operacyjne i ekologiczne.  AI pomaga w zwiększeniu wydajności pracy, poprawie jakości produktów lub usług, osiągnięciu lepszych wyników finansowych oraz wzmacnianiu konkurencyjności. Sztuczna inteligencja pomaga również przedsiębiorstwom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez redukcję zużycia energii i materiałów.
Według raportu przygotowanego przez SAP pt. „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0” (2023),  marketing, obsługa klienta i e-commerce to dziedziny, w których polskie firmy najczęściej wykorzystują AI. Jak możemy przeczytać w raporcie, „wśród obszarów, w których [polscy menedżerowie] najczęściej deklarują korzystanie z narzędzi AI, znalazły się marketing (45 proc.), obsługa klienta (42 proc.) oraz e-commerce (38 proc.). Z raportu wynika również, że AI wspiera biznesy w podejmowaniu strategicznych decyzji –  taką odpowiedź zadeklarowało aż 42 procent firm. Wdrożenie systemów opartych na AI jest często wstępem do głębszej transformacji.

Potencjał polskich rozwiązań wspartych AI 

Niemal każdy przedsiębiorca jest świadomy, że wdrożenie AI jest koniecznością w wielu obszarach firmy. Nie wystarczy używać ChatGPT, by w pełni korzystać z potencjału rozwiązań AI. Zrozumienie, jak wdrożyć sztuczną inteligencję w sposób efektywny, to nie lada wyzwanie. Wymaga to odpowiedniego zasobu technologicznego,  zmiany kultury organizacyjnej, jak również znalezienia odpowiednich narzędzi dostosowanych do obszaru firmy. Odpowiadając na to wyzwanie, Polski Fundusz Rozwoju przygotował Mapę Polskich Rozwiązań AI. Zestawienie to obejmuje rozwiązania, które rewolucjonizują rynek technologii w Polsce, ale również na świecie. Mapa składa się z rozwiązań, które zostały pogrupowane według obszarów:

  • zrównoważony rozwój,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • analiza danych,
  • administracja i finanse
  • marketing i sprzedaż.

W najbliższym czasie zostaną również publikowane kolejne zestawienia z narzędziami AI w obszarach takich jak:

  • ESG,
  • marketing,
  • administracja i HR,
  • finanse i analiza danych
  • cyberbezpieczeństwo.

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie analizy danych zastanych oraz nie jest zamkniętym zbiorem. Każda polska firma, która oferuje rozwiązania sztucznej inteligencji może dołączyć, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia zostanie dodana do zestawienia.

Mapa Polskich Rozwiązań AI została przygotowana przez zespół Departamentu Rozwoju Innowacji PFR.

źródło