Warsztaty dla firm z branży meblarskiej

13 i 14 czerwca br. zapraszamy na bezpłatne warsztaty online dla przedsiębiorców z branży meblarskiej. Będzie się można dowiedzieć m.in. w jaki sposób obniżyć koszt importu zaopatrzeniowego i wziąć udział w przetargach organizacji międzynarodowych, czy jak skorzystać z dostępnych instrumentów wsparcia eksportu i promocji. Dyskusje będą też poświęcone perspektywicznym dla eksportu rynkom i sposobom radzenia sobie z barierami w dostępie do rynków pozaunijnych.

Warsztaty skierowane są do firm z branży meblarskiej, które prowadzą działalność na terenie naszego kraju i eksportują swoje produkty lub są zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne. Akcelerator branżowy skierowany jest do przedsiębiorstw z dominującym udziałem polskiego kapitału.

Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach wsparcia finansowego i instytucjonalnego, jakie oferuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Finance, Polski Fundusz Rozwoju, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.AFundusz Ekspansji Zagranicznej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, NCBR, czy Bank Gospodarstwa Krajowego.

Firmy zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: .

Nabór potrwa do 7 czerwca 2024 r.

Dynamiczny rozwój polskiej branży meblarskiej na świecie

Wartość polskiego eksportu branży meblarskiej w 2023 r. wyniosła ok. 14,7 mld euro, a od 2010 r. wzrost wartości eksportu wyniósł 140%. Najważniejszymi odbiorcami polskich wyrobów branży meblarskiej w Unii Europejskiej są Niemcy, Czechy, Francja, Holandia, Szwecja, Słowacja, Hiszpania, Belgia, Dania oraz Austria. Z krajów pozaunijnych sektor ten eksportuje najwięcej do Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Norwegii, Ukrainy, Kanady, Rosji, Chin, Turcji oraz Meksyku.

Agenda Branża Meblarska

FORMULARZ

 

źródło