Ścieżką SMART do innowacji. Fundusze Europejskie dla dużych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w Ścieżce SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Adresatem tego działania są duże przedsiębiorstwa, które mogą starać się o łącznie 890 milionów złotych dofinansowania innowacyjnych projektów.

– Poprzez konkurs chcemy pobudzić polskie przedsiębiorstwa do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, tworzenia nowatorskich produktów czy usług oraz  wykorzystywania zaawansowanych technologii. Wzmacniamy ich działalność innowacyjną, aby mogły sprawniej konkurować na rynku europejskim czy globalnym – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs charakteryzuje brak ograniczeń tematycznych, ale każdy zgłoszony projekt musi wpisywać się w przynajmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października 2024 r. (w ostatnim dniu do godz. 16:00). Ocena projektów potrwa maksymalnie 180 dni od zakończenia naboru.

Modułowe rozwiązanie

Od początku obowiązywania perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w konkursach FENG wprowadzona została modułowość wniosków o dofinansowanie. Każdy projekt musi obowiązkowo obejmować moduł B+R, który ma na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym.

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca może wybrać dodatkowy moduł lub kilka modułów rozszerzających projekt: moduł wdrożenie innowacji (czyli dofinansowanie na wdrożenie wypracowanej innowacji w formie produktów lub procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług), moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacji), moduł cyfryzacja (inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, jak i produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa), moduł zazielenienie przedsiębiorstw (transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym), moduł internacjonalizacja (promocja zagraniczna produktów – wyrobów lub usług lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej oraz ich obronę w przypadku naruszenia), moduł kompetencje (doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy zespołu projektowego).

Usprawniony proces oceny wniosków

Nowością w stosunku do poprzedniego konkursu w formule Ścieżki SMART jest udoskonalony proces oceny wniosków o dofinansowanie. Ocena projektów została podzielona na dwa etapy. W pierwszym oceny dokonuje dwóch ekspertów na podstawie informacji zawartych we wniosku (nie ma w tym etapie spotkania z wnioskodawcą). Jeśli projekt nie spełni kryteriów oceny wskazanych dla tego etapu – zostaje odrzucony. Pozostałe przechodzą do etapu drugiego, podczas którego wnioskodawca zostanie zaproszony na spotkanie z ekspertami czyli tzw. panel oraz może zostać wezwany do poprawy lub uzupełnienia wniosku. Podstawą oceny jest wniosek o dofinansowanie, informacje udzielone przez wnioskodawcę w trakcie panelu oraz wyjaśnienia dotyczące poprawy wniosku. Drugi etap kończy publikacja listy rankingowej, zawierającej projekty wybrane oraz niewybrane do dofinansowania.

Ścieżka SMART jest instrumentem realizującym Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

źródło