Mamy 12 propozycji partnerstw

12 propozycji partnerstw na rzecz budowania innowacyjnego rozwoju regionu – to efekt warsztatów sieciujących prowadzonych przez samorząd województwa. Chodzi o poszukiwania kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych lubuskich inteligentnych specjalizacji.

Po trzech rundach spotkań wszystkie grupy: ZIELONA GOSPODARKA, INNOWACYJNY PRZEMYSŁ oraz ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA spotkały się podczas roboczych obrad Lubuskiego Forum Innowacji. Zaprezentowały one partnerstwa, jakie powstały dzięki sieciowaniu lubuskich uczelni, klastrów, instytucji otoczenia biznesu i oczywiście przedsiębiorstw. Dzięki profesjonalnemu wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego zaraziliśmy przedsiębiorczym odkrywaniem ponad 200 instytucji i firm z województwa lubuskiego. Pod okiem swoich LIDERÓW do końca września przygotują zarys projektu, który zostanie zgłoszony do konkursu na kluczowe obszary B+R lubuskich inteligentnych specjalizacji i poddany eksperckiej ocenie.

Proces pozwoli nam zweryfikować, w jaki sposób kształtują się nasze regionalne specjalizacje oraz przewidzieć i ukierunkować rozwój lubuskich innowacji na kolejne lata. To ważne z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej i zdobywania funduszy unijnych na ambitne projekty B+R. Wszyscy uczestnicy Forum dziękowali za mobilizację ze strony UMWL,  dzięki czemu powstały świetne pomysły na innowacyjne projekty.

Wykaz wstępnych partnerstw:

 • Rozwój systemów kosmicznych – materiały i technologie ICT;
 • Przemysł 4.0 – Smart Factory 4.0;
 • Wczesna, kompleksowa, diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych noworodków i niemowląt w aspekcie zdrowia społecznego;
 • Harmonia sztuki i przyrody na lubuskich szlakach turystycznych z praktycznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 • Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych;
 • InnoFood – żywność wysokiej jakości;
 • SmartCity i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce;
 • Cyber-fizyczne systemy do zarządzania, optymalizacji zużycia mediów w obiektach przemysłowych i publicznych;
 • eMobility – next level;
 • Zielona gospodarka i odnawialne źródła energii;
 • Industry4Future;
 • Telemedycyna i terapia seniorów;