Eksport Krajowy

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – październiku 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 1 349,8 mld PLN w eksporcie oraz 1 301,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 48,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 78,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 1,2%, a import spadł o 7,9%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 318,0 mld USD, a import 306,6 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 4,1%, a w imporcie spadł o 5,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11,4 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 18,1 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 293,5 mld EUR, a import 283,0 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 2,5%, a w imporcie spadł o 6,7%). Dodatnie saldo wyniosło 10,6 mld EUR, podczas gdy w styczniu – październiku 2022 r. wyniosło minus 16,9 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6% (w tym UE       74,8%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 65,7% (w tym UE 53,9%), wobec odpowiednio 87,5% (w tym UE 76,0%) i 61,9% (w tym UE 51,5%) w analogicznym okresie 2022 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,1%, a w imporcie 2,3%, wobec odpowiednio 4,6% i 6,7% w analogicznym okresie 2022 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 303,8 mld PLN (minus 71,6 mld USD, minus 66,1 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 38,5 mld PLN (9,1 mld USD, 8,4 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 313,9 mld PLN (73,9 mld USD, 68,2 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 308,9 mld PLN (72,7 mld USD, 67,1 mld EUR).

Tablica 1. Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE I-X 2023 2022 2023
w mld

PLN

w mld

USD

w mld

EUR

I-X 2022 = 100 I-X
PLN USD EUR struktura w %
Eksport 1349,8 318,0 293,5 101,2 104,1 102,5 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 1169,4 275,5 254,3 100,1 102,9 101,4 87,5 86,6
w tym UE 1010,2 237,9 219,6 99,6 102,3 100,9 76,0 74,8
           w tym strefa euro 800,1 188,4 173,9 100,7 103,4 101,9 59,6 59,3
Kraje rozwijające się 112,5 26,5 24,5 107,2 110,5 108,7  7,9  8,3
Kraje Europy Środ. – Wsch. 68,0 16,0 14,8 110,6 114,8 112,4  4,6  5,1
Import (wg kraju pochodzenia)[1] 1301,2 306,6 283,0 92,1 94,7 93,3 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 855,4 201,6 186,0 97,8 100,6 99,1 61,9 65,7
w tym UE 701,3 165,3 152,5 96,4 98,9 97,6 51,5 53,9
           w tym strefa euro 561,3 132,3 122,1 93,2 95,7 94,4 42,6 43,1
Kraje rozwijające się 416,3 98,1 90,5 93,8 96,9 95,1 31,4 32,0
Kraje Europy Środ. – Wsch. 29,5 6,9 6,4 31,3 31,4 31,4  6,7  2,3
Saldo 48,6 11,4 10,6 . . . . .
Kraje rozwinięte 313,9 73,9 68,2 . . . . .
w tym UE 308,9 72,7 67,1 . . . . .
           w tym strefa euro 238,8 56,2 51,9 . . . . .
Kraje rozwijające się -303,8 -71,6 -66,1 . . . . .
Kraje Europy Środ. – Wsch. 38,5 9,1 8,4 . . . . .

[1] Import według kraju pochodzenia – kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W styczniu – październiku 2023 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku za wyjątkiem eksportu do Słowacji gdzie wystąpił spadek o 5,0%, Czech o 2,8% oraz Holandii o 0,9% oraz Włoch o 0,3%. Natomiast w imporcie w porównaniu do stycznia – października 2022 roku odnotowano spadek z Chinami o 14,1%, Niemcami o 9,8%, Włochami o 5,1%, Stanami Zjednoczonymi o 5,0%, Belgią o 4,9%, Czechami o 2,5%, oraz Holandią o 2,2%.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,2% eksportu (w analogicznym okresie 2022 r. 65,4%), a importu ogółem – 60,8% (wobec 59,7% w styczniu – październiku 2022 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,1 p. proc. i wyniósł 28,0%, a w imporcie spadł o 0,5 p. proc. i stanowił 19,8%. Dodatnie saldo wyniosło 119,4 mld PLN (28,1 mld USD, 26,0 mld EUR) wobec 85,8 mld PLN (19,5 mld USD, 18,4 mld EUR) w analogicznym okresie 2022 roku.

Tablica 2. Obroty towarowe według ważniejszych krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE I-X 2023 2022 2023
 

w mld

PLN

 

w mld USD w mld EUR I-X 2022 = 100 I-X
PLN USD EUR struktura w %
EKSPORT
1. Niemcy 377,5 88,9 82,1 101,5 104,4 102,8 27,9 28,0
2. Czechy 85,4 20,1 18,6 97,2 100,0 98,5 6,6 6,3
3. Francja 82,8 19,5 18,0 109,0 111,8 110,3 5,7 6,1
4. W. Brytania 67,6 16,0 14,7 103,9 107,0 105,3 4,9 5,0
5. Włochy 61,6 14,5 13,4 99,7 102,1 100,9 4,6 4,6
6. Holandia 60,6 14,3 13,2 99,1 102,0 100,5 4,6 4,5
7. Ukraina 42,0 9,9 9,1 120,0 125,7 122,3 2,6 3,1
8. Stany Zjednoczone 41,9 9,9 9,1 106,2 109,5 107,7 3,0 3,1
9. Hiszpania 37,2 8,7 8,1 107,5 110,4 108,8 2,6 2,8
10. Słowacja 36,8 8,7 8,0 95,0 97,5 96,1 2,9 2,7
IMPORT (wg kraju pochodzenia)
1. Niemcy 258,1 60,8 56,1 90,2 92,6 91,4 20,3 19,8
2. Chiny 179,5 42,3 39,0 85,9 88,7 87,2 14,8 13,8
3. Włochy 63,4 14,9 13,8 94,9 97,2 96,0 4,7 4,9
4. Stany Zjednoczone 56,2 13,3 12,2 95,0 98,7 96,5 4,2 4,3
5. Holandia 52,4 12,4 11,4 97,8 100,7 99,1 3,8 4,0
6. Francja 42,2 9,9 9,2 100,8 103,1 101,9 3,0 3,2
7. Czechy 42,2 9,9 9,2 97,5 100,0 98,7 3,1 3,2
8. Korea Południowa 37,3 8,8 8,1 115,5 119,6 117,2 2,3 2,9
9. Norwegia 30,7 7,3 6,7 185,0 195,5 189,0 1,2 2,4
10. Belgia 30,6 7,2 6,6 95,1 97,6 96,3 2,3 2,3

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 992,0 mld PLN, w tym z UE – 882,6 mld PLN, wobec odpowiednio 1 010,4 mld PLN, w tym z UE 905,6 mld PLN w analogicznym okresie 2022 roku.

Tablica 3. Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

WYSZCZEGÓLNIENIE I-X 2023 2022 2023
w mld

PLN

w mld

USD

w mld

EUR

I-X 2022 = 100 I-X
PLN USD EUR struktura w %
Import (wg kraju wysyłki)[1] 1301,2 306,6 283,0 92,1 94,7 93,3 100,0 100,0
Kraje rozwinięte 992,0 233,8 215,8 98,2   101,0 99,5 71,5 76,2
w tym UE 882,6 208,0 192,0 97,5   100,1 98,7 64,1 67,8
 w tym strefa euro 723,1 170,4 157,3 94,4 97,0 95,6 54,2 55,6
Kraje rozwijające się 280,4 66,1 61,0 91,2 94,3 92,5 21,8 21,6
Kraje Europy Środ. – Wsch. 28,8 6,7 6,2 30,3 30,4 30,4  6,7  2,2
Saldo 48,6 11,4 10,6 . . . . .
Kraje rozwinięte 177,4 41,7 38,5 . . . . .
w tym UE 127,6 29,9 27,7 . . . . .
 w tym strefa euro 77,0 18,0 16,7 . . . . .
Kraje rozwijające się -167,9 -39,5 -36,5 . . . . .
Kraje Europy Środ. – Wsch. 39,2 9,3 8,6 . . . . .

Import według kraju wysyłki – kraje

Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 5,6 p. proc., udział Holandii o 2,6 p. proc., Belgii o 1,8 p. proc., Czech o 0,9 p. proc., a Francji o 0,6 p. proc.

WYSZCZEGÓLNIENIE I-X 2023 2022 2023
 

w mld

PLN

 

w mld USD w mld EUR I-X 2022 = 100 I-X
PLN USD EUR struktura w %
IMPORT (wg kraju wysyłki)
1.   Niemcy 330,3 77,9 71,8 91,4 93,9 92,6 25,6 25,4
2.   Chiny 110,7 26,1 24,1 81,8 84,5 83,0 9,6 8,5
3.   Holandia 85,8 20,2 18,7 96,8 99,9 98,2 6,3 6,6
4.   Włochy 63,7 15,0 13,9 94,3 96,7 95,4 4,8 4,9
5.    Czechy 53,6 12,6 11,7 102,7 105,5 104,0 3,7 4,1
6.    Belgia 53,4 12,6 11,6 100,7 103,5 102,0 3,8 4,1
7.   Francja 49,1 11,6 10,7 101,3 103,8 102,5 3,4 3,8
8.   Stany Zjednoczone 38,1 9,0 8,3 86,2 89,7 87,6 3,1 2,9
9.   Korea Południowa 31,4 7,4 6,8 122,4 127,1 124,3 1,8 2,4
10. Hiszpania 30,8 7,3 6,7 102,3 105,0 103,6 2,1 2,4

[1] Import według kraju wysyłki – kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu  na ich pochodzenie.

W styczniu – październiku 2023 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. w eksporcie wzrosty odnotowano w 4 sekcjach towarowych, natomiast w imporcie w 3 sekcjach.

W eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 20,8%), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,0%), żywności i zwierząt żywych (o 7,3%), oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 1,1%). Spadek dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 36,7%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 16,1%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 15,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,2%), chemikaliów i produktów pokrewnych (o 7,0%) oraz olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 6,4%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 18,3%), żywności i zwierzętach żywych (o 6,8%) oraz maszynach i urządzeniach transportowych (o 3,8%). Największy spadek odnotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 60,7%), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 27,8%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 18,9%), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 16,8%), chemikaliach i produktach pokrewnych (o 10,0%), paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 9,6%), oraz różnych wyrobach przemysłowych (o 7,6%).

Wykres 1. Struktura eksportu według sekcji nomenklatury SITC w styczniu – październiku 2023 r.

Wykres 2. Struktura importu według sekcji nomenklatury SITC w styczniu – październiku 2023 r.

Opracowanie merytoryczne:

 

Departament Handlu i Usług

Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz