Spółka Zielona Góra Copper zachowa koncesję w Lubuskiem!

Decyzja o cofnięciu koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej na złoża rud miedzi i srebra w obszarze „Nowa Sól” została anulowana! Podziękowanie za podjęcie działań w tej sprawie otrzymała Elżbieta Anna Polak.

– Taka zmiana decyzji nie byłaby możliwa bez poparcia Pani Marszałek, życzliwego zainteresowania i działania, które spowodowało, że ta bezzasadna, godząca w nasze interesy, jak i rozwój województwa lubuskiego decyzja została cofnięta – pisze prof. Stanisław Speczik, dyrektor generalny spółki Miedzi Copper Corporation w liście do lubuskiej marszałek. Dodał, że wsparcie prac geologicznych na terenie regionu oraz bezpośrednie zaangażowanie w poparcie działań miedziowej spółki umożliwi kontynuację prac wiertniczych na początku 2023 r. – Chciałbym Pani serdecznie podziękować za wieloletnie wsparcie naszych prac geologicznych na terenie województwa lubuskiego – napisał prof. Speczik.

Przypomnijmy, że temat cofnięcia koncesji dla spółki Zielona Góra Copper był omawiany na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 29 września 2022 r. i 5 grudnia 2022 r. – W większości temat jest nam znany, dla mnie od 1974 roku, bo rozpoczęłam naukę w technikum geologicznym, kiedy zostały opublikowane zdjęcia satelitarne. Pokazywały nasz region lubuski jako „polski Kuwejt”. Możemy poszczycić się najbardziej nowoczesną kopalnią w Lubiatowie, gdzie też niedawno apelowaliśmy o zwiększenie wydobycia, uruchomienie kolejnego odwiertu. Badania zostały z powodzeniem zakończone, zinwentaryzowane, była pewność tej koncesji. Nawet pamiętam powszechny pogląd, który głosili zainteresowani tą inwestycją, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u „dusi” tę inwestycję, a okazuje się, że „udusił” ją kolejny rząd. Takie przekierowywanie opinii, poglądów, bardzo szkodzi. Tu naprawdę chodzi o rozwój gospodarczy regionu – podkreślała podczas obrad 29 września marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan wyjaśniali, że koncesja „Nowa Sól” jest najbardziej wartościowa ze względu na zasobność tamtejszego złoża. – Jest to pierwsze od lat 70. złoże wpisane do zasobu geologicznego. Pod względem zasobności, wielkości jest to dziesiąte złoże na świecie. Zostało wpisane w kategorii C1 – to oznacza, że prawdopodobieństwo oszacowania zasobności złoża wynosi 60 procent – mówił Jarosław Nieradka i dodał, że chcąc dalej prowadzić badania rozpoznawcze, inwestor stwierdził, że podniesie kategorię złoża do poziomu C2. To oznacza, że prawdopodobieństwo oszacowania zasobności złoża wynosi już 70 procent. Daje to automatycznie gotowość do wydania koncesji na eksploatację. Od tego czasu około dwa lata trwałoby projektowanie kopalni i kolejne sześć – jej budowa.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zadeklarowała wtedy, że zwróci się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Z przedstawionych dokumentów wynikało, że temat jest w toku. Ostatecznie kwestia cofnięcia koncesji została ponownie rozpatrzona, a Minister Klimatu i Środowiska 16 grudnia 2022 r. anulował decyzję z 9 września 2022 r. o cofnięciu bez odszkodowania koncesji udzielonej spółce Zielona Góra Copper.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI